Javne rasprave o Nacrtu omladinske politike za period 2016 – 2020. godina

mpos​U skladu sa Zaključkom Narodne Skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-160/16 donesenom na Devetoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske dana 18. februara 2016. godine, Ministarstvo porodice, omladine i sporta poziva zainteresovane organe i organizacije, naučne i stručne institucije, predstavnike omladinskih organizacija i druge zainteresovane građane da učestvuju u javnim raspravama o strateškom dokumentu „Omladinska politika Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine“. Nastavi čitati

Drugi po redu program neformalne edukacije “Tvoja karijera počinje ovdje”

tvoja-karijera-pocinje-ovde1U okviru svoje strategije za razvoj talenata, revizorsko – konsultantska kompanija EY (Ernst & Young) organizuje program „Tvoja karijera počinje ovdje“ za neformalnu edukaciju mladih u Bosni i Hercegovini. Program je koncipiran tako da uključuje radionice i testiranja kandidata uz finalno takmičenje, a na osnovu osvojenih poena prvoplasiranim kandidatima bit će omogućene stipendije i prakse u EY Sarajevo, uz mogućnost zaposlenja u oktobru 2016. godine. Finalno takmičenje – biznis simulacija, biće održana 26. marta 2016. godine u Sarajevu.  Nastavi čitati

Zagrli, fotografiši i sruši Guinnessov rekord!

zagrli2Rijetke bolesti su prema definicije one bolesti koje se javljaju na manje od 5 pojedinaca na 10,000 stanovnika. Upravo zbog malog broja oboljelih od pojedine bolesti, javnost pa čak i stručni krugovi, nemaju dovoljno znanja o njima. S medicinske strane, to su najčešće hronične, degenerativne i smrtonosne bolesti, zbog čega je oboljelima značajno smanjen kvalitet života, pogotovo jer su ovisni o tuđoj pomoći.  Nastavi čitati

Javne konsultacije – Omladinska politika Republike Srpske 2016-2020

Dijalog-sa-mladima-OPRSMinistarstvo porodice, omladine i sporta u skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 123/08 i 73/12) objavljuje Prednacrt dokumenta Omladinska politika Republike Srpske (za period od 2016. do 2020. godine) i poziva sva zainteresovana lica da učestvuju u razmatranju Prednacrta dokumenta, u skladu sa članom 2. Smjernica, te da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije najkasnije do 23. novembra 2015. godine dostave na adresu n.sladojevic@mpos.vladars.net na obrazcu koji je nalazi u prilogu.  Nastavi čitati