JAVNI POZIV za izbor i imenovanje predstavnika/ce omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana/ice Upravnog odbora regionalne kancelarije za saradnju mladih

road-to-ryco-logo2Na osnovu člana 16. Statuta Regionalne kancelarije za saradnju mladih koji predstavlja aneks Sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih od 04. jula/srpnja 2016 godine, te Sporazuma o suradnji u vezi izbora predstavnika mladih u ime Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih sa Zapadnog Balkana potpisanog sa Ministarstvom civlilnih poslova Bosne i Hercegovine i Odluke o formiranju Komisije za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Omladinski savjet Republike Srpske, objavljuju  Nastavi čitati

JAVNI POZIV – Upravni odbor Regionalne kancelarije za saradnju mladih

rycoNa osnovu člana 16. Statuta Regionalne kancelarije za saradnju mladih koji predstavlja aneks Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih od 04. jula 2016. godine, člana 4. alineja 2) Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih, broj: 09-07-8-2377-16 od 20.10.2016. godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih broj: 09-07-8-2377-MA/16 od 28.10.2016. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Komisija za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih, objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Nastavi čitati

Posjeta sajmu knjiga u Beogradu

sajam knjiga beograd 2016Savjet omladinskih organizacija Banja Luka organizuje posjetu 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Već tradicionalno i organizovano posjećujemo sajam, a to ćemo učiniti i ove godine u kojoj očekujemo da posjeta sajmu bude upotpunjena duhom Beograda.

Ove godine organizujemo aranžman/paket za sve zainteresovane.

Nastavi čitati

Obraćanje predsjednice OSRS-a Danijele Topić na 13. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

danijelatopicnsrsNa trinaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na dnevnom redu se našao i Prijedlog Omladinske politike Republike Srpske za period 2016-2020 godine. Tom prilikom ispred Omladinskog savjeta Republike Srpske se poslanicima obratila Danijela Topić, predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske. U potpunosti prenosimo tekst govora.  Nastavi čitati